Privacyverklaring – Online Community ‘Deel je Zorg’ van MantelzorgNL

MantelzorgNL hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeert MantelzorgNL u daarom over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt in de online Community (‘Community’) van MantelzorgNL.

De Community ‘Deel je zorg’ is een online platform van MantelzorgNL waarop mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten. De Community bestaat uit verschillende groepen. Sommige van deze groepen zijn voor iedereen toegankelijk. Maar er zijn ook groepen waarvoor u ‘toestemming’ moet krijgen om deel te nemen. Na aanmelding voor één van de groepen kunt u informatie uitwisselen met de leden van de betreffende groep. Het doel van de Community is dat mantelzorgers herkenning en erkenning vinden en informatie en ervaringen met elkaar kunnen delen.

MantelzorgNL verwerkt uw gegevens uitsluitend:
•    Om uw registratie voor de Community in orde te maken;
•    Om u toegang te geven tot de Community, zodat u bijdragen(aanmaken van onderwerpen en de  door u gegeven reacties op aangemaakte onderwerpen) kunt plaatsen, corrigeren en verwijderen; en 
•    Voor gebruikersondersteuning en het beheer van de Community, inclusief het afhandelen van vragen en klachten van gebruikers.

Uitsluitend met uw toestemming worden uw persoonsgegevens verwerkt voor registratie tot de community.

Om u te kunnen registreren, verwerkt MantelzorgNL uw e-mailadres, wachtwoord en de door u gekozen gebruikersnaam. Daarnaast wordt de datum en tijd waarop u zich registreert door MantelzorgNL vastgelegd en wordt de datum en tijd vastgelegd waarop u voor het laatst actief was. MantelzorgNL legt daarnaast de uw IP-adres vast. 

Uitsluitend de door u gekozen gebruikersnaam en de bijdragen die u zelf plaatst, worden gepubliceerd in de community en zijn dan ook zichtbaar voor andere leden en/of bezoekers van de community-website. U kunt zelf aangeven of uw bijdrage zichtbaar is voor iedereen in de community. Of alleen voor uw ‘volgers’.  

U kunt zich, als lid van de community, aanmelden voor de verscheidene groepen van de community. De groep waar iemand lid van is, bepaalt de zichtbaarheid van de berichten en reacties.

De community heeft 2 verschillende soorten groepen:
1.    Openbare groepen: aangemaakte onderwerpen zijn voor iedereen zichtbaar, ook voor mensen die niet zijn ingelogd en zich niet hebben geregistreerd als lid van de community. Reacties op deze onderwerpen zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden van de community..
2.    Gesloten groepen: aangemaakte onderwerpen en reacties zijn alleen zichtbaar voor groepsleden. Lid worden van een gesloten groep kan alleen op uitnodiging van of na goedkeuring door een medewerker van MantelzorgNL.

Uw bijdrage op de community kan door andere leden op onbekende wijze verder verwerkt worden en naar eigen systemen gekopieerd worden. Indien andere leden berichten kopiëren voor eigen doeleinden, is MantelzorgNL daarvoor niet aansprakelijk.

MantelzorgNL ontraadt u om identificeerbare informatie over zichzelf te publiceren. Indien een lid identificeerbare informatie over zichzelf publiceert kan dit ongewenste gevolgen hebben. Om eventuele nadelige gevolgen van publicatie te voorkomen, kan MantelzorgNL bijdragen waarin identificeerbare informatie wordt gepubliceerd over derden verwijderen.

1.    Intrekken toestemming
U kunt uw toestemming voor de community te allen tijde weer intrekken. Indien u uw toestemming wilt intrekken, kunt u dit op eenvoudige wijze doen via uw profiel. Als u uw toestemming intrekt voor de community, worden uw gegevens, die nodig zijn voor uw registratie tot en het verlenen van toegang tot de Community, direct verwijderd. 

Als u de Community een jaar lang niet heeft gebruikt , ontvangt u een e-mail waarin wordt aangegeven dat uw toegang tot de community na tien dagen wordt gesloten en daarmee uw persoonsgegevens worden verwijderd. Indien u binnen die tien dagen inlogt in de community, dan behoudt u uw toegang en worden uw gegevens niet verwijderd. 

MantelzorgNL bewaart de accountgegevens en content van een lid zo lang als hij/zij gebruik maakt van de online community. Bij inactieve accounts wordt de inhoud van uw bijdragen niet verwijderd maar voor vijf jaar geanonimiseerd.  Reden van anonimiseren is dat het technisch niet altijd mogelijk is om geplaatste bijdragen compleet te verwijderen. IP-gegevens worden 40 dagen bewaard en daarna verwijderd.

2.    Toegang tot uw persoonsgegevens
De medewerkers van MantelzorgNL, die als beheerders van de community toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens. 

3.    Vragen en klachten over privacy
De Functionaris Gegevensbescherming van MantelzorgNL houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG binnen MantelzorgNL. Vragen over privacy kunnen per e-mail worden gesteld via l.kamminga@mantelzorg.nl.  

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u schriftelijk indienen (XXX?) of per e-mail (info@mantelzorg.nl).

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op in december 2020.