Privacyverklaring – Online community ‘Deel je Zorg’ van MantelzorgNL

MantelzorgNL hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeert MantelzorgNL je daarom over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt in de online community (‘Community’) van MantelzorgNL.

De community ‘Deel je zorg’ is een online platform van MantelzorgNL waarop mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten. De community bestaat uit verschillende groepen. Sommige van deze groepen zijn voor iedereen toegankelijk. Maar er zijn ook groepen waarvoor je ‘toestemming’ moet krijgen om deel te nemen. Na aanmelding voor één van de groepen kun je informatie uitwisselen met de leden van de betreffende groep. Het doel van de community is dat mantelzorgers herkenning en erkenning vinden en informatie en ervaringen met elkaar kunnen delen.

MantelzorgNL verwerkt jouw gegevens uitsluitend:
•    Om uw registratie voor de community in orde te maken;
•    Om je toegang te geven tot de community, zodat je bijdragen (aanmaken van onderwerpen en de door jou gegeven reacties op aangemaakte onderwerpen) kunt plaatsen, corrigeren en verwijderen; en 
•    Voor gebruikersondersteuning en het beheer van de community, inclusief het afhandelen van vragen en klachten van gebruikers.

Uitsluitend met jouw toestemming worden je persoonsgegevens verwerkt voor registratie tot de community.

Om je te kunnen registreren, verwerkt MantelzorgNL jouw e-mailadres, wachtwoord en de door jou gekozen gebruikersnaam. Daarnaast wordt de datum en tijd waarop je je registreert door MantelzorgNL vastgelegd en wordt de datum en tijd vastgelegd waarop je voor het laatst actief was. MantelzorgNL legt daarnaast de jouw IP-adres vast. 

Uitsluitend de door jou gekozen gebruikersnaam en de bijdragen die je zelf plaatst, worden gepubliceerd in de community en zijn dan ook zichtbaar voor andere leden en/of bezoekers van de community-website. Je kunt zelf aangeven of jouw bijdrage zichtbaar is voor iedereen in de community. Of alleen voor je ‘volgers’.  

Je kunt je, als lid van de community, aanmelden voor de verscheidene groepen van de community. De groep waar iemand lid van is, bepaalt de zichtbaarheid van de berichten en reacties.

De community heeft 2 verschillende soorten groepen:
1.    Openbare groepen: aangemaakte onderwerpen zijn voor iedereen zichtbaar, ook voor mensen die niet zijn ingelogd en zich niet hebben geregistreerd als lid van de community. Reacties op deze onderwerpen zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden van de community..
2.    Gesloten groepen: aangemaakte onderwerpen en reacties zijn alleen zichtbaar voor groepsleden. Lid worden van een gesloten groep kan alleen op uitnodiging van of na goedkeuring door een medewerker van MantelzorgNL.

Jouw bijdrage op de community kan door andere leden op onbekende wijze verder verwerkt worden en naar eigen systemen gekopieerd worden. Indien andere leden berichten kopiëren voor eigen doeleinden, is MantelzorgNL daarvoor niet aansprakelijk.

MantelzorgNL ontraadt je om identificeerbare informatie over jezelf te publiceren. Indien een lid identificeerbare informatie over zichzelf publiceert kan dit ongewenste gevolgen hebben. Om eventuele nadelige gevolgen van publicatie te voorkomen, kan MantelzorgNL bijdragen waarin identificeerbare informatie wordt gepubliceerd over derden verwijderen.

1.    Intrekken toestemming
Je kunt jouw toestemming voor de community te allen tijde weer intrekken. Indien je jouw toestemming wilt intrekken, kan dit op eenvoudige wijze via jouw profiel. Als je jouw toestemming intrekt voor de community, worden je gegevens, die nodig zijn voor jouw registratie tot en het verlenen van toegang tot de community, direct verwijderd. 

MantelzorgNL bewaart de accountgegevens en content van een lid zo lang als hij/zij gebruik maakt van de online community. Bij inactieve accounts wordt de inhoud van uw bijdragen niet verwijderd maar voor vijf jaar geanonimiseerd.  Reden van anonimiseren is dat het technisch niet altijd mogelijk is om geplaatste bijdragen compleet te verwijderen. IP-gegevens worden 40 dagen bewaard en daarna verwijderd.

2.    Toegang tot uw persoonsgegevens
De medewerkers van MantelzorgNL, die als beheerders van de community toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van jouw persoonsgegevens. 

3.    Vragen en klachten over privacy
De Functionaris Gegevensbescherming van MantelzorgNL houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG binnen MantelzorgNL. Vragen over privacy kunnen per e-mail worden gesteld via l.kamminga@mantelzorg.nl.  

Klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens kunt per e-mail (info@mantelzorg.nl) indienen.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 31 mei 2021.