Huisregels community

We vinden het belangrijk dat iedereen zich binnen deze community op zijn plek voelt en dat we op een prettige manier met elkaar omgaan. Om een goede sfeer te kunnen garanderen, hebben we regels opgesteld over hoe we met elkaar willen omgaan. Deze huisregels zijn van toepassing op iedereen die gebruik maakt van de community. Lees de regels daarom goed door voordat je het platform gaat gebruiken.

MantelzorgNL behoudt zich het recht voor deze regels op ieder moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen maken wij via de homepage van de community bekend.

Heb je na het lezen van deze huisregels vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de communitymanager.

Inhoud van gesprekken

 • Deze community is speciaal voor mantelzorgers. Gesprekken gaan dan ook zo veel mogelijk over mantelzorg en alle mogelijke zaken die daarbij komt kijken.
 • Luister goed naar elkaar om andermans standpunten, vragen of kennis te begrijpen.
 • Voel je vrij om vragen te stellen, je mening te geven en kennis te delen, maar doe dit altijd met respect voor de ander.
 • Het citeren of kopiëren van teksten afkomstig van andere websites is niet toegestaan zonder bronvermelding. Wij adviseren daarom een link met bronvermelding op te nemen, die verwijst naar de website waar de tekst is opgenomen.

Ongepast gedrag

 • Wij vinden het heel belangrijk dat deelnemers elkaar en elkaars mening respecteren en dat iedereen op een nette en positieve manier met elkaar in gesprek gaat. Deelnemers mogen elkaar niet persoonlijk aanvallen of elkaar bewust kwetsen.
 • Het is niet toegestaan om kwetsende, agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, haatdragende, vulgaire, seksueel georiënteerde, obscene, racistische, discriminerende, misleidende of anderszins ongepaste bijdragen te plaatsen. Het gebruik van scheld- of vloekwoorden is verboden.
 • Vind je dat iemand zich misdraagt? Stuur dan een mail naar community@mantelzorgnl.nl. Wij reageren zo snel mogelijk en spreken de persoon erop aan. We monitoren de berichten op de Community zelf ook actief.

Privacy & Reclame

Het maken van (directe of indirecte) reclame op de website of via gegevens verkregen via de website is niet toegestaan. Hieronder valt het maken van reclame, op welke wijze dan ook, voor producten, diensten, behandelingen, fabrikanten, leveranciers, merken, zorgverleners of websites van jouwzelf of van derden.

Intellectuele eigendomsrechten en persoonsgegevens

 • Het is niet toegestaan artikelen, blogs, foto’s of andere materialen op de website te plaatsen die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
 • Het is niet toegestaan andermans naam aan te nemen, jezelf voor iemand anders uit te geven of een organisatienaam als gebruikersnaam te nemen.
 • Verder is het niet toegestaan namen, adressen, telefoonnummers en andere persoonlijke gegevens van natuurlijke personen (deelnemers of niet) te vermelden, te verspreiden of op een andere wijze openbaar te maken. Het is ook onverstandig om jouw eigen persoonlijke gegevens te delen.
 • Tot slot is het niet toegestaan om foto’s van anderen te plaatsen zonder hun toestemming.

Disclaimer

 • MantelzorgNL is niet verantwoordelijk voor de onderwerpen die worden geplaatst en de reacties die worden gegeven. Dit is dan ook niet automatisch de mening van MantelzorgNL.
 • Zorg dat jouw virusscanner en firewall up to date zijn. Bij het downloaden van documenten is MantelzorgNL niet verantwoordelijk voor eventuele virussen die in bestanden kunnen zitten. Zit er een virus in een bestand? Meld dit dan bij de communitymanager. We halen het bestand dan zo snel mogelijk van de site.

Optreden van de communitymanager of beheerder

De communitymanager of beheerder behoudt zich het recht voor berichten die niet aan de regels voldoen weg te halen. Bij ernstig of meermalig misbruik wordt de deelnemer verwijderd. Zie je iets wat niet in lijn is met de huisregels of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met de communitymanager.

Heeft de communitymanager in jouw ogen ten onrechte ingegrepen? Dan kun je een klacht indienen bij MantelzorgNL door een e-mail te sturen naar community@mantelzorg.nl.

Profiel verwijderen?

Je kunt je profiel gemakkelijk verwijderen via jouw profiel. Als je jouw profiel verwijderd, zijn alle gegevens, gesprekken en documenten die je geplaatst hebt definitief verwijderd.