Grieven in de vleesindustrie : minister van Arbeid Hubertus Heil had aangekondigd dat hij de vleesindustrie zou opruimen. In de toekomst behoren arbeidsovereenkomsten en overvolle gedeelde huisvesting bij de slager tot het verleden, besloot het kabinet. Dit is informatief nieuws. Arbeidsovereenkomsten en uitzendwerk zouden vanaf volgend jaar in de vleesindustrie verboden moeten worden. Volgens regeringskringen heeft de federale regering woensdag een bijbehorend wetsvoorstel van minister van Arbeid Hubertus Heil (SPD) ingediend. Het reageert op de uitbraken van Corona in slachthuizen en op de langdurige discussie over slechte arbeidsomstandigheden in de vleesindustrie. Boetes worden bedreigd wegens overtredingen. Daarnaast komt er een verplichting om de arbeidsduur elektronisch vast te leggen, de maximale boetes voor overtreding van de arbeidsduur worden verdubbeld van 15.000 naar 30.000 euro. Vrijgesteld van het verbod zijn de slagersbedrijven met maximaal 49 werknemers volgens het herziene ontwerp. In een eerste concept werd de limiet getrokken voor 30 medewerkers. Kabinet besluit arbeidsovereenkomsten te verbieden: boetes dreigen bij overtredingen – wij informeren u ook over het volgende nieuws worden. In de toekomst zullen ook de werktijden elektronisch moeten worden geregistreerd om de controles te vergemakkelijken. Er zijn ook minimumvereisten voor gedeelde accommodatie. Deze laatste maatregelen hebben niet alleen gevolgen voor de vleesindustrie, had Heil gezegd. Na het kabinetsbesluit moet de wet nog steeds door de Bondsdag en de Bundesrat gaan. De arbeidsomstandigheden in slachthuizen met onderaannemers en collectieve huisvesting met veel Oost-Europese werknemers worden al lang bekritiseerd. De minister kondigde in mei aan dat hij de industrie wilde “opruimen”. Met een arbeidsovereenkomst gunnen bedrijven bepaalde opdrachten en activiteiten aan andere bedrijven die voor de volledige uitvoering zorgen. Volgens het wetsontwerp hebben sommige bedrijven in de vleesindustrie tot 100 procent contractarbeiders in dienst in de kernactiviteit slachten, versnijden en verwerken.
Categorieën: Uncategorized

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *