Eigen bijdrage

Laatste berichten

Column: het risico van eigen bijdrages

Eigenlijk is het gewoon belasting. Is niet al het geld dat je aan de overheid…

Waskosten

  Inspraak in de zorg. Sinds 2009 is er voor clienten AWBZ een bezuiniging doorgevoerd….

Meldactie stapeling in de zorg

Nederland bezuinigt. Ook de zorg ontkomt daar niet aan. De 13 Zorgbelangorganisaties in Nederland maken zich…

Meldactie: Eigen bijdrage voor ‘luxe’ voorzieningen?

Met geld uit de AWBZ garanderen zorginstellingen basiszorg voor hun cliënten. Voor extra diensten (‘luxe’…

Verblijf met zorg kiezen

Op dit moment is alles er op gericht om de oudere zo lang mogelijk thuis…

#