Ervaringen

Leaflet Signalen 2011 Zorgbelang Noord-Holland

Het signaleren van knelpunten is een belangrijke taak van Zorgbelang Noord-Holland. Een signaal is een aanwijzing dat er een knelpunt in de kwaliteit van de zorg en het zorgaanbod zou kunnen zijn. Signalen van de afdeling Informatie en Klachtenopvang worden gebundeld met signalen uit andere kanalen: regioraden, jeugdplatform, input van medewerkers van Zorgbelang Noord-Holland, meldacties en deeljezorg.nl. Door belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding proberen we de kwaliteit van zorg en dienstverlening te verbeteren. De belangrijkste signalen in 2011 staan in deze leaflet.

BELANGRIJKSTE SIGNALEN:

Klachten over mondzorg

Stapeling eigen bijdragen zorgt voor problemen

Ontbreken behandelplannen in de eerstelijnszorg

Onrust over transitie AWBZ

Onrust over transitie jeugdzorg

Bestand(en):

Reacties

#